De relatie tussen judo en haptonomie – Nederland


De relatie tussen judo en haptonomie
Balans en harmonie in denken voelen en handelen
Samenvatting
In de vele literatuur over judo wordt vooral aandacht besteed aan de technische kant van de sport. Aanbiedingsvormen en methodieken krijgen daarbij uitgebreid aandacht. Judo is een geweldige sport omdat iedereen deze sport op zijn eigen manier kan beoefenen ongeacht leeftijd geslacht of beperking in fysieke of emotionele zin. Daarom is judo bijzonder geschikt om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het individu. Als hier in de judoliteratuur aandacht aan wordt besteed, is dat meestal niet het hoofdthema.
In dit boek staat de persoonsontwikkeling centraal.

Doormiddel van dit boek wil de auteur collega’s op de hoogte brengen van haar persoonlijke professionele ontwikkeling en hen uitnodigen om aspecten hiervan in hun dagelijkse praktijk te integreren. In het praktische deel staan uitgewerkte oefenvormen die daarbij een handleiding kunnen zijn. Als u hiermee aan de slag gaat, bestaat de mogelijkheid dat u na verkoop van tijd, net als de schrijver, zelf gaat ervaren dat uw leerlingen meer plezier beleven aan hun sport. Ze gaan niet alleen beter judoën, maar worden emotioneel weerbaarder en gaan respectvoller met elkaar om.
Prijs: € 20,00 Mob: 0642222749Source link